Kategoria A2

Kat. „A2”   Uprawnia do kierowania:

  •  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  •  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  •  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A2 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Nasz sprzęt:  yamaha XJ6 z ABS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dodaj komentarz