Kategoria A1

Kat. „A1”   Uprawnia do kierowania:

  •  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  •  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 16 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Nasz sprzęt:  yamaha ybr125

OLYMPUS DIGITAL CAMERA