Kategoria AM

Kat. „AM”   Uprawnia do kierowania:

  •  motorowerem,
  •  czterokołowcem lekkim;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 14 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Dodaj komentarz