Kategoria AM

Kat. „AM”   Uprawnia do kierowania:

  •  motorowerem,
  •  czterokołowcem lekkim;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 14 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.