Informacja dla nowych kursantów

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie (w wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

  1. wypełnić wniosek o wydanie PKK (dostępny w wydziale komunikacji)
  2. orzeczenie lekarskie
  3. pozwolenie od jednego rodzica, jeżeli nie masz ukończonych 18 lat
  4. kolorową fotografię
  5. dowód osobisty lub paszport
  6. dodatkowo przy kat. C,C+E,D orzeczenie psychologiczne

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.